top of page
WhatsApp_Image_2024-02-28_at_5.29.13_PM__1_.jpeg

מעין קיבוץ גליות • רבבות ישראל מיטגעהאלטן מעמד הדלקה רבתי בעיר קרית יואל | ברייטע דעקונג

מיטוואך פ' בהר בחקתי - י"ט אייר תשפ"ג | קול בחצרות

קרעדיט: סאטמאר'ע נייעס


אשרינו מה טוב חלקנו בהילולא דבר יוחאי, ומה נעים גורלינו בזכות אדונינו בר יוחאי


בהרגש קודש איז אפגעראכטן געווארן דער מעמד המרומם 'ההדלקה רבתי' אין דער שטאט קרית יואל וואס עיני כל ישראל אין אמעריקא אין קאנאדא קוקן ארויס א גאנץ יאר און ווארטן צו דעי גרויסע מאמענטן, ומן המותר לתאר ארויסצוברענגען די איבערפלוס פון רגש של שמחה וקדושה וואס האט זיך געשפירט במשך די עטליכע שעות פון די הדלקה וריקודי קודש בחוצות קרית יואל, ווען דער עיר הגדולה איז ווי יאר יערליך פארוואנדעלט געווארן אין א 'מעין קיבוץ גליות' ווי עס זענען זיך צונויפגעקומען שווערע צענדליגע טויזענטער אידן אנשים נשים וטף זיך מיטצופרייען און מיטצוהאלטן דעם 'מעמד הדלקה רבתי' אינעם 'מירון דאמעריקא' לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, וואס איז אפגעראכטן געווארן אויף די ריזן שטחים ארום דעם בנין ביהמ"ד הגדול, בנין מבצר הכוללים און אין די דערנעבענדיגע שטחים פון די גאסן ארום.


ביים זמן ר"ת איז דער סאטמאר רבי שליט''א אריינגעקומען צו תפילת מעריב ברוב עם אין ביהמ''ד הגדול, פאר מעריב האט דער רבי געצינדן 5 אויל ליכט לכבוד התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי, און נאך מעריב צוגעגאנגען צו ספירה בהתלהבות אש, נאך מעריב האבן שלום גענומען פארשידענע געסט ואישי הציבור וועלכע זענען געקומען צו פארן צו דעם מעמד נשגב.


גלייך נאך מעריב אום 9:40 איז די רבי ערשינען צום מעמד קדוש און צוגעגאנגען אין צענטער פונעם בימת הכבוד וואס איז געווען פול באזעצט מיט הרבנים הגאוה"צ רבנים ודיינים שליט"א, ביים אנקומען אויפן פלאץ האט דער ציבור אויסגעבראכן אין פייערדיגע ריקודין פאר לענגערע מינוטען, דער רבי האט געטאנצן אויפן פלאץ און דערנאך האט מען אנגעהויבן זינגען נגוני התעוררות.


נאך א קורצע צייט זינגען האט זיך די רבי אויפגעשטעלט און משמיע געווען דברות קודש מלהבת אש, בתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, ובגודל קדושת היום, און מסיים געוועהן מיט א בקשה צום הייליגן תנא 'אנא' ער זאל משפיע זיין שמחה און דערפרייען אידישע הערצער, אידישע קינדער', עס איז דא אסאך לבבות נשברות אסאך צובראכענע הערצער אין אידישע הייזער דברים קשים כגידין, ער זאל משפיע זיין פאר יעדעם איינעם די מחסורו אשר יחסר לו, עס איז בכח פונעם הייליגן תנא משפיע צו זיין פאר יעדעם איינעם א ישועה בכלליות און א ישועה בפרטיות, ברוחניות ובגשמיות, אונז צינד מיר אהן א מהדורת אש לכבוד התנא האלוקי, זאל עס זיין א בחינה פון אש אוכלה אש און עס זאל מכלה זיין די פייער פון דינים, און מסיים געווען מיט לענגערע ברכות הקודש פארן גאנצן ציבור.


נאך די פייערדיגע דב"ק האט מען ממשיך געווען מיט נגוני התעוררות ודביקות פאר לענגערע מינוטען, דער רבי האט מיטגעזינגען בהתעורורות רב און מוריד געווען נחלי דמעות, ווען אינג און אלט שטייען און זינגען מיט, 'מדת הרחמים עלינו התגלגלו' ברגשי הלב ובבכיות מיט א געוואלדיגע התעוררות של רחמים.


דערנאך איז די רבי ארויף אויף דעם ספעציעלן בימת ההדלקה ביים מקום 'מדורת האש' און מ'האט ווייטער ממשיך געווען מיט נגוני התעוררות, בפרט דעם "ויהיו רחמיך מתגוללים" "רבונו של עולם האב שוין רחמנות אויף דיינע קינדערליך" וואס איז איבערגעזינגן געווארן צענדליגע מאל וואס האט געריסן הערצער, ועיני רבבות ישראל נשואות צום צענטער ווי דער מנהיג העדה די רבי שליט''א שטייט מיט א דביקות והשתפכות הנפש און איז מתפלל ממעמקי הלב פאר צרכי עם ישראל, דאן האבן די נדבני ההדלקה איבערגעגעבן די זילבערנע קריגלעך פון וואס דער רבי האט געגאסן אויל אויף די מדורה, דער רבי האט איבערגענומען דעם פאקל און צושטייט צוגעטרעטן צו מקום המדורה מיטן פאקל אין די האנט, בשעת מען זינגט דעם מקובל'דיגן ניגון התעוררות 'לכבוד התנא האלוקי'.


בערך 11:00 האט דער רבי אנגעצינדן ברגש קודש די הדלקה און זיך ארויסגעלאזט און א פייערדיגן ריקוד ביי די מדורה לכבוד התנא האלוקי, און מדליק געווען א הייליג פייער פאקל אין די הערצער פון די רבוא רבבות מישראל וואס לאזן זיך ארויס אין אין פייערדיגע ריקודים, בהתלהבות אש קודש ושמחה בוקעת רקיעים.


נאך א לענגערע צייט איז דער רבי צוריק אריבער צום בימת הכבוד, דער רבי האט זיך באגריסט מיט כ''ק אדמו''ר מבית יצחק ספינקא שליט''א, און מען האט געזינגען די זמירות היום פון 'בר יוחאי' 'ואמרתם' און 'אמר רבי עקיבא', דערביי האבן זיך געשאפן צענדליגע רינגן פון די רבבות ישראל וועלכע האבן געטאנצן פאר לענגערע שעות לכבוד דעם הייליגן תנא.


במשך די ריקודין איז פארגעקומען די שמחת החאלאקע פונעם רבינס אייניקל הילד בן הרב הערשל מייזליש בן הגה''צ רבי שמעון זאב מייזליש אב''ד ישמח משה, דערנאך האט דער רבי ממשיך געווען און אפגעשוירן אריבער 70 חאלאקע אינגלך בליעה"ר מתלמידי המוסדות הק' פון איבער גרעיטער ניו יארק וואס זענען אדורך כבני מרום, און דער רבי האט זיך אויך אהנגעטוהן א קאפל און א טלית קטן, און זיי געגעבן ממתקים כנהוג, און געווינטשן ווארימע ברכות פאר די עלטערן און זיידעס.


נאך די חאלאקעס האט די רבי ממשיך געווען און מעודד געווען די ריקודי אויפן פלאץ, ביז אים 12:00 ווען דער רבי האט פארלאזט דאס פלאץ און איז אהיים לביתו נאוה קודש.


טראץ דעם וואונדערבארן סדר הטראנספארטאציע אהיים פונעם מעמד וואס איז אראנזשירט געווארן סיי אינערהאלב דעם עיר הגדולה קרית יואל, און סיי צו אלע שטעט איבער גרעיטער ניו יארק, ניו דזשורזי און קאנאדא, האט דאך געדויערט א לענגערע צייט ביז די פובליק סעפטי פון קר"י, מיט די הילף פון די סטעיט פאליציי האבן געקענט קאנטראלירן דעם ריזן ציבור - וואס איז געשאצט געווארן דורך די סטעיט פאליציי צום מספר רב פון בערך 52 טויזענט נפשות באטייליגטע בליעה"ר כ"י - זאלן זיך קענען ארויסלאזן אויפן וועג און אהיים פארן בשלום.


נאכן מעמד הדלקה זענען אריין בקודש פנימה תלמידי ישיבה מתיבתא פון באסטאן וועלכע זענען געקומען צו פארן א וועג פון 4 שעה צו די הילולא דרשב"י אין קר"י אינאיינעם מיט די ראשי ישיבה, דער רבי האט זיך נאכגעפרעגט אויף די לימודים און משמיע געווען דברי הדרכה, און די בחורים זענען אריבער מקבל זיין ברכת הקודש.


Comments


bottom of page