top of page
WhatsApp_Image_2024-02-28_at_5.29.13_PM__1_.jpeg

"אל תגעו במשיחי" • געמייזנאמע כינוס ראשי הישיבת בארה"ק אין ליכט פון גזירת גיוס בני הישיבות

זונטאג פ' תזריע • כ"ח אדר ב' תשפ"ד | בחצרות הקודש

בילדער קרעדיט: שוקי לרר


אין אן אויסנאמליכע געשעעניש איז דעם פארלאפענעם ערב שבת פארגעקומען א זעלטענע אסיפת הרבנים אין בני ברק וואו עס האבן זיך צונויפגענימען א מספר עצום פון קרוב צו צוויי הונדערט ראשי הישיבות פון אלע שיכטן אין קרייזן איבער גאנץ ארץ ישראל, ועל צבאם מרנן ורבנן גדולי תורה וזקני ראשי הישיבות. דער אסיפה - פאררופן דורך 'ועד הישיבות' איז אפגעהאלטן געווארן אין די היכלי מלכות זאל אין בני ברק דורכצוטוהן און מטכס עצה זיין איבער די ווייטערדיגע שריט אינעם קאמף קעגן דעם פרישן גזירת גיוס בני הישיבות נאכדעם וואס דער העכסטער געריכט דער ציוניסטישער בג"צ האט אראפגענומען דער 'מעמד בן ישיבה' פון אלע טויזנטער בחורי הישיבות, וואס באדייט אז זיי דארפן זיך שטעלן צום מיליטער רח"ל. צו די זעלבע צייט איז דער שטיצע פאר די ישיבות גענצליך אפגעשטעלט פאר אלע בחורים וואס דארפן דינען אין מיליטער.


ביים אסיפה האבן די ראשי הישיבות אראפגעגעבן דעם אנטווארט פאר די שונאי הדת, דעם זעקת עולם התורה, און קלארגעשטעלט די אוימבויגזאמע שטעלונג פונעם יהדות החרדית בכל התוקף נישט נאכצולאזן קיין זוז כל שהוא פון אונזער דרך החיים עפ"י התורה והמסורה.


צום באשטימטע צייט האט זיך געעפנט דער גרויסער אסיפה,  ווען הגה"צ רבי מנחם ארנסטר שליט"א ראש ישיבת וויז'ניץ וחבר נשיאות 'ועד הישיבות', האט פארגעזאגט פסוקי תהלים לביטול רוע הגזירה. דערנאך איז געהערט געווארן קורצע דברי פתיחה דורך הרב חיים אהרן קאופמאן יושב ראש ועד הישיבות.


א שטילקייט האט געהערשט אין זאל ווען מען האט געהערט דעם דעת תורה הברורה פונעם ראש ישיבה מרן הגאון רבי דוב לאנדא שליט"א אויסשרייענדיג אז די ישיבות הקדושות איז אונזער גאנצע יסוד און קיום, און נאר די תורה הקדושה טוט אונז באשיצן פון אונזערע פיינט, די ראש הישיבה האט אויפגעפאדערט פון דעם יהדות הנאמנה צו שטיין פעלזן פעסט, און זעהן מרבה צו זיין בלימוד תורה, און דערביי געבעטן פון די ראשי הישיבות מחזק צו זיין די סדרי הישיבה בפרט אין די יעצטיגער ימי בין הזמנים.


מיט א געוואלדיגע ערענסטקייט האט מען זיך דערהערט צו א רייע דרשות פון די גדולי התורה וועלכע האבן אדרעסירט דעם אסיפה, בראש וראשון הגאון רבי משה הלל הירש ראש ישיבת סלאבאדקע, הגאון רבי דן סגל שליט"א, הגאון רבי מיכל זילבער ראש ישיבת זוועהיל, הגה"צ רבי חיים צבי שפירא ראב"ד 'מחזיקי הדת' בעלזא, הגאון ר' מסעוד בן שמעון דער ספרדישער רב פון בני ברק, און נאך ראשי הישיבות פון די ספרדישע קרייזן.


ביים ענדע פונעם אסיפה האבן די גדולי ישראל דורכגעשמועסט פארשידענע ענינים בכובד ראש, און נאכן כינוס זענען פארגעליינט געווארן די החלטות האסיפה ווי פאלגענד:


א.   עם ישראל שרוי במצב מלחמה אל מול אויבי ישראל הארורים המבקשים את נפשותינו, ירחם ד'. ליבנו דווי על החללים הרבים שנפלו הי"ד, ואנו תפילה וזעקה על אחינו בני ישראל הנאנקים בשבי, ובקשתינו בתחינה לפני הקב"ה שיחוס וירחם עלינו, ויושבי ארה"ק ישובו לחיות בשלום ובטח בכל ערי ארצינו הק' ונראה במפלת צוררי ישראל העומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם.


ב.   כמי שנפלה בחלקינו הזכות הגדולה והאחריות העצומה בהעמדת לגיון של מלך רבבות בני הישיבות הק' ולומדי התורה כן ירבו, אנו מצהירים ומודיעים בזאת: "מימיהן של אבותינו לא פסקה ישיבה מהם", ובכל הגלויות מה ששמר על קיום היהדות היו הישיבות הקדושות שהוקדשו ללימוד תורה בלבד בלא כל תערובת זרה. כל נסיון לפגוע בהן היינו כנעיצת חרב בלב האומה שתוצאותיה הרסניות לקיומה.


ג.   דבר זה היה מובן ופשוט בכל הדורות אף בין אומות העולם, ובזמני צרה וצוקה שעברו על אומתנו בגלויות כאשר גזרו גזירות רעות על התורה הקדושה וקיומה, עמדו אבותינו על כך שיתקיימו הישיבות הקדושות ומקומות התורה כצביונם אף בתנאים קשים ומרים.


ד.   אנו פונים לראשי השלטון בבקשה להכיר בישיבות כסוד ויסוד קיומנו ומשכך להסדיר את מעמדם של כלל בני הישיבות והאברכים כפי שהיה נהוג תמיד, לבל יופרעו מלימודם.


ה.   אנו מכריזים כי נעמוד איתנים, אל מול כל נסיונות להקשות על קיום והתרחבות עולם התורה, לרבות מול פגיעות כלכליות או אחרות חלילה. נוסיף להעמיד לגיונות של בני תורה ותלמידי חכמים כי התורה היא חיינו ואורך ימינו, יסוד קיומנו ונשמת אפנו.


ו.   ואל בני הישיבות ואברכי הכוללים ה' אליהם יחיו אנו קוראים: עמדו בעמידה איתנה כנגד כל הנסיונות, החזיקו במעוז צור עמוד התורה הקדושה מתוך חיזוק רב בהוספתשקידה בלימוד התורה ברציפות וביגיעה בתוך בתי המדרשות תוך הסרת כל המפריעים, וכל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. ובכל העניינים הנוגעים למעשה, יש להשמע להוראות שיפורסמו ע"י 'ועד הישיבות' בארה"ק.


ז.   כעת שבני הישיבות והאברכים יוצאים בימים הקרובים ל'בין הזמנים' והישוב בארץ ישראל נמצא בסכנה גדולה אנו קוראים ביתר תוקף להמשיך ולקבוע עיתים חזקים לתורה בבתי המדרשות, שבני הישיבות ואברכי הכוללים בלימודם הם המגינים עלינו מהעומדים עלינו לכלותינו. וח"ו מלהסתובב בטל בחוצות קריה המסוכנים הן בגשמיות והן ברוחניות, ולהימנע מטיולים באופן בלתי ראוי לבני התורה ויראי השם. ימי 'בין הזמנים' מיועדים ליתן רווח בין פרשה לפרשה עפ"י רוח התורה הק' ולהתכונן כראוי לימי חג הפסח הבעל"ט, ובימיםשלאחריהם להתכונן לזמן הקיץ הבעל"ט לשוב לבתי המדרשות והיכלי הישיבות הקדושות ביתר שאת וביתר עוז.


ח.   לאחינו בני ישראל נדיבי לב ובעלי יכולת בכל תפוצות ישראל אוהבי תורה נכריז ונקרא: קחו אל לבכם את חובתכם הגדולה להחזקת התורה בשעה גורלית זו לקיומו של עם ישראל מול כל האויבים הקמים עליו מבחוץ, והמפריעים לקיומו מבית, והזילו הון רב למען החזקת עמודי התורה בארה"ק, הישיבות והכוללים מקור חיותנו.
Comments


bottom of page