top of page
WhatsApp_Image_2024-02-28_at_5.29.13_PM__1_.jpeg

שאלי שרופה באש • לווית פון ספרי תורה באשטימט געווארן אויף מארגן ז' אדר

זונטאג פ' תצוה - ה' אדר תשפ"ג


קול בחצרות - נאך א לענגערע זיצונג היינט אינעם בית הגדול שבירושלים אין די בניני העדה החרדית ובהתייעצות כ''ק האד' מסאטמאר שליט''א איז באשטימט געווארן אז די לויות פון די צוויי ספרי תורה אין די מערערע תפילין אין מזוזות וועלכע זענען ליידער פארברענט געווארן אינעם שרעקליכן שריפה דעם שבת אין די בניני הקהילה והמוסדות בעיה"ק ירושלים אויף מארגן מאנטיג אווענט פארנט פונעם סאטמארע ביהמ''ד ברך משה אויף רחוב יונה צום חלקת גניזת סת''ם אויפן הר המנוחות


אינעם מודעה אונטערן קעפיל 'שאלי שרופה באש' וועלכע איז היינט פארעפענטליכט געווארן דורך די חברי בית דין צדק אין שפיץ פון כ''ק מרן ראב''ד ירושלים שליט''א שרייבן זיי:


"ע"ד שריפת ב' ספרי תורה וזוגות תפילין בדליקה שהיתה בליל שב"ק העבר פר' תרומה בבית הכנסת ברך משה דסאטמאר בפעיה"ק עם התלמוד תורה והישיב"ק וכולל האברכים שניזוקו קשות, ובעקבות כך תשב"ר גלו ממקום לימודם".

"על זה ידוו כל הדווים ובמר יבכו כל יראי ה' החרדים לתורת א'לוקינו, על מה עשה ה' ככה ומה חרי האף הגדול הזה, וכבר כתב המ"א (סוס"י תק"פ) וזל"ק: ואיתא בכתבים שראוי לכל בר ישראל לבכות על שריפת התורה שמכח זה נמסרה התורה לקליפות המקום יחזירה לנו במהרה בימינו"


"אשר ע"כ יתאספו כל קהל הקודש שבירושלם עיה"ק מחר יום שני תצוה אור ליום ז' אדר יומ"ד קדישא של משה רעיא מהימנא קדישא מוסר התורה שנקבע ליום תשובה ותענית כידוע, בשעה 6:30 בערב ע"פ רחוב יונה והרחובות הסמוכים ליד ביהמ"ד הנ"ל, להלווית ספרי התורה ואפר הקודש של תשמישי קדושה שעלו באש, ויאמרו תהילים וסליחות וישמיעו דברי כיבושין, ולפני צאת הלויה יאמרו קינות שאלי שרופה באש מקינות לת"ב, ואח"כ יביאו אותם לגניזה בכבוד בחלקת גניזת סת"ם של ח"ק הראשית והכללית דכוללות הפרושים בהר תמיר הר המנוחות.


וכל מתפללי ביהמ"ד הנ"ל אשר עלה באש ונשרפו בו ספרי התורה רח"ל:


א) המתפללים הקבועים - גם אלו שמתפללים שם בדר"כ בימות החול - בני י"ח ומעלה, יתענו ביום שלישי ז' אדר ויקראו ויחל גם בשחרית ויאמרו סליחות, ויקבעו זמן לתפלת רבים באמירת תהילים וי"ג מדות של רחמים.


ב) נשים, וכן מי שאין ביכולתו להתענות, יפדו את התענית בסך של ח"י דולר. ואת הכסף יתנו לנישואי יתומים כמובא בשו"ת דבר"ח (ליקוטים ח"ב סי' א').


ג) בחורים פחות מבני י"ח יתענו חצי יום – ולא יאמרו עננו ביום צום תעניתנו.


וקהל הקודש אשר בירושלם עיה"ק. יתעוררו לרחמי שמים המרובים לשוב אל ה' לתקן תיקונים בשמירת קדושת ביהכ"נ ושלא לדבר בעת התפלה וקריאה"ת, ולהזהר לקנות סת"ם מסופרים ומגיהים ויראי שמים שצריך תיקון גדול.


ובכללות יש להתחזק ולגדור גדרים על שמירת השבת בכניסתו שלא לעשות מלאכות אחרי זמן הדה"נ. והרבה יש להתחזק בשמירה והתחזקות על גדרי הצניעות שנפרצו לאחרונה ה"י, ובהתרחקות מכלים הטכנולוגיים האסורים המכלים מנפש ועד בשר רח"ל.


והשי"ת יגדור פרצותינו וירחם עלינו להוושע בדבר ישועה ורחמים, ונזכה לקנות קניני התורה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים בשמחה עד ביאת גוא"צ בב"א. וע"ז באעה"ח לכבוד התורה בצערי"ך ירושלם הביד"צ דפעיה"ק ת"ו אור ליום ו' אדר חודש קבלת התורה מאהבה תשפ"ג לפ"ק..


תגובות


bottom of page