top of page
WhatsApp_Image_2024-02-28_at_5.29.13_PM__1_.jpeg

ככלות השלושים • הקמת המצבה על קברו פון מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל

דינסטאג פ' חקת בלק - ח' תמוז תשפ"ג | קול בחצרות

בילדער קרעדיט: שוקי לרר


אויפן פונוביז'ער בית החיים אין בני ברק איז היינט געשטעלט געווארן די מציבה על קברו פון מרן ראש ישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצוק''ל, שטייענדיג ככלות השלושים להסתלקותו. דער עמטליכער מעמד הקמת המציבה וועט פארקומען דעם דאנערשטיג ביום השלושים במעמד פון די משפחה אין פילע תלמידים.


דער נוסח המציבה ליינט זיך ווי פאלגענד: "מקום מנוחת אדוננו אבינו מורנו ורבנו, מרן הגאון הגדול חסיד ועניו רבי ירחמיאל גרשון זללה"ה בן הגאון הגדול מוהר"ר צבי יהודה זללה"ה אדלשטיין ראש ישיבת פוניבז'".


"יגע ועמל בתורה וביראה מנעוריו עד יומו האחרון. העמיד תלמידים לאלפים בישיבה הקדושה למעלה משבעים שנה ומסר נפשו להנחותה בדרך האמת".


"מופלא בענוותנותו ובנועם מידותיו. שקד בעמל נפשו על תקנת חבירו ונהנו ממנו עצה ותושיה. זיכה את הרבים ולימד דעת בדרכי חיזוק והתעוררות לתורה ליראה ללימוד המוסר ולמידות טובות. נתבקש לישיבה של מעלה ביום י' סיון תשפ"ג.


ת.נ.צ.ב.ה.".


Comments


bottom of page