top of page
WhatsApp_Image_2024-02-28_at_5.29.13_PM__1_.jpeg

ככלות השבעה: מציבה געשטעלט על קברו פון מרן המשגיח הגה"צ רבי משה וואלפסאן זצ"ל אבד"ק אמונת ישראל

מאנטאג פ' קרח • כ"ה סיון תשפ"ד | בחצרות הקודש‎

 

שטייענדיג ככלות השבעה להסתלקותו פונעם אומפארגעסליכן רועה נאמן און באליבטן משגיח מרן הגה"צ רבי משה וואלפסאן זצ"ל אב"ד אמונת ישראל ויתמו ימי בכי אבל משה, האבן זיך פילע תלמידים וחסידים דקהילת אמונת ישראל בארץ הקודש צונויפגענימען נעכטן זונטאג נאכמיטאג ביים אלטן בית החיים אין עיה"ק טבריה אשר שם חלקת מחוקק ספון וואו עס איז פארגעקומען די מעמד הקמת המציבה אויפן ציון פונעם משגיח נעבן מחברתו הטהורה די רעבעצין ע"ה סמוך ונראה למקום מנוחת קדשם פון די שרפי מעלה תלמידי הבעל שם טוב הקדוש זי"ע.


די נוסח המציבה ליינט זיך ווי פאלגנד: 

פ"נ

הרב הצדיק

מורנו רבי משה בן

רבי שמואל יהודה זצ"ל

וואלפסאן

משגיח במתיבתא תורה ודעת

ורב דקהל אמונת ישראל

מחבר ספר אמונת עתיך

משה רועה נאמן לעדתו זכה וזיכה את הרבים

שימש את קונו באמונה טהורה והרביץ תורה לעדרים

הקים ורומם את עמוד התפלה והפליג בגמילות חסדים

נולד כ"ג טבת תרפ"ה

נסתלק בש"ט במוצש"ק

לסדר והאיש משה עניו מאוד

טו"ב סיון תשפ"ד

ושם אמו פרידא רבקה

ת. נ. צ. ב. ה.Comments


bottom of page